Các khóa học tại AZ cam kết đầu ra

> Hoàn tiền 100% nếu học viên thấy không phù hợp: Trong 2 tuần đầu tiên từ ngày khai giảng lớp học, AZ hoàn tiền 100% số học phí còn lại nếu học viên không hài lòng hoặc không thấy phù hợp với chương trình học.
> Cam kết đảm bảo đầu ra – an tâm học tập: Nếu học viên không đạt điểm IELTS như cam kết đầu ra, AZ sẽ đào tạo lại (không mất phí) và tài trợ thi lại IELTS cho học viên.

Hệ thống đào tạo và luyện thi chuyên nghiệp

> Hệ thống Giáo trình và bài tập cá nhân hóa cho từng học viên.
> Đội ngũ giảng viên chuyên môn 7.5 – 8.5 IELTS cập nhật liên tục xu hướng bài thi IELTS.
> Mỗi học viên được hỗ trợ xuyên suốt quá trình học bởi Cố vấn học tập riêng.
> Cam kết đầu ra bằng hợp đồng đào tạo uy tín.