HỌC VIÊN HOÀNG TRANG – LỚP C02  LUYỆN SPEAKING

HỌC VIÊN DƯƠNG HUY –

LUYỆN SPEAKING 

HỌC VIÊN THU HƯƠNG – LỚP B211  LUYỆN SPEAKING

HỌC VIÊN TRÀ MY- LỚP D204

LUYỆN SPEAKING 

HỌC VIÊN MỸ LINH – LỚP A201A  LUYỆN SPEAKING

HỌC VIÊN MINH NGỌC – FD101

LUYỆN SPEAKING