Nguyễn Quỳnh Yến – SPEAKING 8.5

<p>Cô gái đến từ vùng đất Quảng Ninh này đã tin tưởng tham gia khóa học IELTS 4 kĩ năng của Ngoại Ngữ AZ. Sau quá trình nuôi dưỡng và rèn luyện cùng AZ, Yến đã chinh phục thành công mục tiêu đề ra một cách xuất sắc.</p>
<p>Em đạt được Overall 8.5 IELTS đồng thời là một trong số ít học sinh Việt Nam đạt học bổng Châu Á – Thái Bình Dương. Với thành tích nổi bật đó Quỳnh Yến xứng đang ghi tên mình vào danh sách ” Quái Kiệt IELTS” của AZ</p>