HỌC VIÊN TRƯƠNG HUYỀN (Sinh viên Đại học Công nghiệp, Hà Nội) THI VƯỢT TARGET ĐẠT 7.0 IELTS

HỌC VIÊN TRƯƠNG HUYỀN ( Sinh viên Đại học Công nghiệp, Hà Nội ) THI VƯỢT TARGET ĐẠT 7.0 IELTS
Thông báo đầu năm học viên AZ vượt target liên tục. Điểm đẹp, điểm cao, tất cả 4 kỹ năng đều từ 6.5 IELTS trở lên. Điểm số này đã khiến các bạn tin tưởng vào chất lượng học IELTS Online của AZ chưa!?
Chúc mừng Trương Huyền và các thầy cô AZ. Kết quả đền đáp mọi sự cố gắng và cố gắng học tập trong suốt thời gian qua. Điểm IELTS cao, cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường rộng mở. Chúc em luôn thành công trên con đường phía trước.
Sẵn sàng học IELTS ngay và luôn các bạn ơi!!